Flexibilně - Automatizovaně  - Inovativně - Nenásilně

Dvoudenní školení KEO 15-16.11.2016 Ramzová

Sdružení F@IN, Fialova 3, 787 01 Šumperk 602 372 300